Dansk Orgel Index

-en fortegnelse over orglerne i Danmark

Vejledning

Dansk Orgel Index er grundlagt 2004 takket være en bevilling fra FROBENIUS-FONDEN.

Formålet med indexet er at skabe et enkelt og overskueligt overblik over Danmarks ca. 2700 pibeorgler.*) For hvert enkelt instruments vedkommende anføres følgende oplysninger:
1) Bygningsår.**)
2) Orgelbygger.
3) Lokalitet.
4) Amt.
5) Antal stemmer.
6) Antal manualer.
7) Pedaloplysninger 

Indexet foreligger i 5 sorteringer:
1) Sortering efter bygningsår (ældste instrumenter først).
2) Sortering efter stemmeantal (mindste instrumenter først)
3) Sortering efter bygmester.***)
4) Sortering efter landsdel.****)
5) Sortering efter stednavn.

Nærmere oplysninger vedr. de enkelte instrumenter kan rekvireres via E-MAIL.

Brugerne af Dansk Orgel Index opfordres til at indberette fejl og mangler via E-MAIL.

*) Det samlede antal pibeorgler i landet er dog noget større, idet følgende instrumenter normalt ikke er medtaget:
1) Orgler i privateje.
2) Ukomplette og ikke-spilbare orgler.*****)
3) Orgler i Grønland og på Færøerne.

**) I de tilfælde, hvor bygningsåret er usikkert, er dette markeret med signaturen (?). Evt. usikkerhed omkring bygmester, størrelse eller lokalitet er derimod ikke markeret i indexet.

***) Bemærk, at et firma kan optræde under skiftende firmanavne. F.ex. optræder det firma, der i dag hedder P.G. Andersen & Bruhn under følgende firmanavne: 1) Brdr. Bruhn, 2) P. Bruhn, 3) P. Bruhn & Søn, 4) P.G. Andersen & Bruhn og 5) Poul-Gerhard Andersen's Orgelbyggeri.

****) 1) Bornholms Amt, 2) Frederiksborg Amt, 3) Fyns Amt, 4) København, 5) Københavns Amt, 6) Nordjyllands Amt, 7) Ribe Amt, 8) Ringkøbing Amt, 9) Roskilde Amt, 10) Storstrøms Amt, 11) Sønderjyllands Amt, 12) Vejle Amt, 13) Vestsjællands Amt, 14) Viborg-Thisted Amt, 15) Århus Amt.

*****) I enkelte tilfælde, hvor ikke-spilbare orgler påkalder sig særlig interesse, kan disse være medtaget i indexet.

Dansk Orgel Index opdateres løbende af Den Danske Orgelregistrant.