Litteratur om Orgelregistranten

Ole Olesen: "The Danish Organ Registry", i: The Organ Yearbook, vol XI, 1980, s. 17-30.
Ole Olesen: "Das dänische Orgelinventar", i: Ars Organi, Jg. 28, 1980, s. 18-21.
Anne Ørbæk Jensen, Ole Olesen og Lisbet Torp: "Orgelregistranten - en brugervejledning", i: Dansk Orgelkultur. Det Danske Orgelselskab 1970-1995, [København 1997], s. 307-319.

 

 

 

22-05-2014